BEE-TONI

Želje čebelarja za prihodnost

ŽELJE ČEBELARJA ZA PRIHODNOST:

  • POVEČANJE ČEBELJIH DRUŽIN
  • PRIPRAVA INFORMATIVNE TABLE PRED ČEBELNJAKOM (DOMAČI IN TUJI POPOTNIKI)
  • OSVEŠČANJE NAJMLAJŠIH OTROK IN MALO VEČJIH V ŠOLAH O ČEBELARJENJU
  • IZVAJANJE PROMOCIJ O KRANJSKI ČEBELI
  • NABAVA POTREBNE ČEBELARSKE OPREME ZA NEMOTENO DELO
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
Follow by Email

Content is protected. Right-click function is disabled.