OBISK ČEBELARJA

POTEK OBISKA PRI ČEBELARJU:

POZDRAV ČEBELARJA
PREDSTAVITEV ČEBELARSTVA TONI – RATEČE PLANICA N.V. 864M
OPIS KRANJSKE ČEBELE KOT AVTOHTONO ČEBELO PRI NAS
NEKAJ MALEGA O ČEBELARJENJU NEKOČ
ČEBELARJENJE DANDANES
PRIDELAVA MEDU IN ČEBELARSKA OPREMA
PRIDOBIVANJE MEDU
VLOGA ČEBELE V NARAVI
OGLED ČEBELNJAKA, OPAZOVALNEGA PANJA IN STOJIŠČA NAKLADNIH PANJEV
PRESENEČENJE

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
Follow by Email